Yuna Media Post

ĐÃ GỬI XONG ĐÊM QUA: 00h00' 9/3/2022
AlphaChart - Bên của cơ bản, chuyên sâu, và hoàn toàn khác biệt xin thông báo: Đêm qua, quá trình liên hoàn đấm tiến tới chính thức hoàn tất danh mục tiêu biểu toàn thị trường, toàn năm 2022 đã bắt đầu. Ở đó không gì khác ngoài việc chính xác là doanh nghiệp tiêu biểu của tiêu biểu nhất toàn thị trường, mà đúng hơn là của toàn nền kinh tế Việt Nam đã được nhặt lên đúng khi 3 rủi ro lớn nhất năm nay đang hiện hữu, chiến sự Nga - Ukraina chưa có hồi kết, còn thị trường Mĩ đã rơi 15 - 20% chỉ trong hơn 2 tháng qua.
Tới giờ phút này, 100% các thành viên đã phải nhận được bản pdf qua email. 30K độc giả tại AlphaChart đã hành động trong khi ba bên sẽ còn cần nghiên cứu và suy ngẫm về cú đấm chiến lược của chúng ta đêm qua.
Cơ bản, bài bản và chuyên sâu sẽ là kim chỉ nam bất biến, trước thị trường vạn biến. Không bao giờ run sợ bởi chúng ta đã làm bài tập về nhà, rất chắc chắn.
Cho đăng ký membership: Chấm, share và inbox page. Chúng tôi dự kiến rằng từ giờ tới hết tháng 4, sẽ còn đôi ba QĐ nữa. Chấm nếu quan tâm.

QD 02 2022 - ĐẤM CHIẾN LƯỢC

Copyright © 2022 Yuna Media. All Rights Reserved.
Made with by yunamedia.com